Webbaserat säljstöd

Säljstöd och system för säljstöd är viktigt i ett företag. Säljstöd kan vara allt från att skriva upp sina uppgifter i ett block till att systematisera i en webbaserad crm-lösning.

Delad information

Säljstöd bygger till stor del på information. Ju mer man vet, desto lättare kan man sälja. Det gäller att veta vad som händer i organisationen och ha stöd för sina beslut. Det kommer att gå lättare att sälja om man vet att kunden har intresse för produkterna och när man inte behöver lägga tid på att söka information.

Mer säljtid

Genom att effektivisera och systematisera sin säljprocess friläggs mer tid som kan användas till sälj- och kundkontakter. Detta gör e-CRM lönsamt från första dagen.

Integration eller inte

e-CRM har valt att inte integrera med andra system. Anledningen är risken ditt företag tar att misslyckas med införandet. Misslyckanden som till allra största delen beror på svårigheter att integrera systemet, samtidigt som kostnaderna blir betydligt högre. Det ska vara lätt både att köpa och att komma igång med sitt crm-arbete.

Webbaserad lösning

Att införa ett avancerat säljstödsprogram i en organisation kan vara både kostsamt och tidskrävande. För att slippa ifrån både höga kostnader och mycket tid för att implementera är en webbaserad lösning för säljstöd ofta att föredra. Det ger även stor flexibilitet när det gäller en decentralicerad organisation.

Helhetslösning

e-CRM är utvecklad för att vara en helhetslösning. Alla delar hänger ihop med varandra samtidigt som de kan användas var för sig. Det kallar vi flexibillitet.

Säljstöd

e-CRM stödjer dig i dina kontakter och din försäljning.

Webbaserad

För ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet är en webbaserad lösning att föredra.

|
| Copyright © e-CRM All rights reserved | Ver. 1.21 | Loadtime 0.0003 sec.