Projekt

Under fliken projekt kommer du åt projektlistan. Här kan du även skapa nya projekt.

Skapa projekt

Du skapar lätt nya projektgrupper och projekt i systemet.

Skapa projektgrupp

De olika projekten lagras i olika grupper som du själv skapar och administrerar. Projektmodulen kan även användas för gemensam information i organisatitionen. Till exempel kan du lagra veckorapporter, månadsprotokoll etc som hela din organisation behöver ha tillgång till i egna grupper.

Filtrera

Du kan filtrera din projektlista och dina uppdrag på grupper och vem som är ansvarig för projektet.

Sök

Det finns ett flertal kriteria som du kan söka på så du snabbt får tag i rätt projekt.

Projektlista

Här kan du sortera och söka ut vilka projekt du är intresserad av. I projektlistan ser du namnet på projektet och vem som är ansvarig. Du ser även vilken sammanlagd tid som lagts ner på projektet. Du ser även när du senast har varit en aktivitet i projektet och om det finns ett uppföljningsdatum då du ska ha något klart. Överskridna tider vad avser uppföljning och slutdatum flaggas upp med rött för att tydliggöra. Listan kan även sorteras på t ex projektets prioritering etc. En progress-bar visar hur långt projektet har framskridit.

Aktivitetslogg

I aktivitetsloggen skriver du in allt som har hänt i projektet. Detta ger en fantastisk historik om projektet och den utveckling projektet har haft.

Uppföljningsdatum

Har du en avstämmningspunkt i projektet vid ett senare tillfälle skriver du bara in datumet och du kommer att bli påmind när datumet uppnås.

Notisblock

Till varje projekt hör ett notiblock. Här kan du göra anteckningar som du inte vill ska hamna i aktivitetsloggen.

Maila

Du kan skicka mail direkt från aktivitetssidan till den som är ansvarig för projektet eller till alla som har tillgång till projektet.

Dokument

Du laddar lätt upp alla typer av dokumnt till projektet. När du laddar upp ett dokument kopplas det automatiskt till ditt projekt. Det kan vara projektplaner, rapporter, testresultat, protokoll etc.

Projektlista

Externa kunder

Vill du kan du bjuda in externa kunder till dina projekt. Givetvis ser den externa kunden bara det projekt som han eller hon är inbjuden till.

Dokument

|
| Copyright © e-CRM All rights reserved | Ver. 1.21 | Loadtime 0.0005 sec.