Kunder

Under fliken kunder kommer du åt kundlistan. Här kan du även skapa nya kundgrupper och kunder, ta bort kunder och se hur försäljningen går. Här nedan ser du en del av de funktioner som finns i kundmodulen.

Skapa kund

Du skapar lätt egna kundgrupper och kunder i systemet. Har du dina kunder i ett Excel-ark idag, kan vi kostnadsfritt flytta över hela din kundstock till e-CRM.

Ta bort kund

Har du kunder eller prospects du inte längre tänker bearbeta kan du enkelt ta bort dem från systemet.

Kundlista

Kundlistan är den centrala delen i systemet. Här kan du sortera och söka ut vilka kunder du ska bearbeta. Du kan filtrera och sortera på en mängd kriteria. Tex kundgrupp, säljare, offerter, uppföljning, aktivitetsdatum etc. Du kan filtrera så du bara ser aktiva kunder. Alla filter och sorteringar som du gjort följer med i alla vyer så du slipper göra om filtreringen för att du byter modul, tex från kunder till kampanjer. I kundlistan ser du direkt namnet på kunden och orten. Du ser även när du senast har varit i kontakt med kunden och om det finns ett uppföljningsdatum då du ska ta kontakt igen. Vidare ser du vilket intresse kunden har för dina produkter och hur långt ni har kommit i säljcykeln. I kundlistan ser du om du har skickat en offert och värdet på den. Kundens totala ordervärde visas även. Överskridna tider vad avser uppföljning och offerter flaggas upp med rött för att tydliggöra. Kundlistan kan filtreras och sorteras utifrån de tre olika perspekiven, företag, kontaktperson eller vilka artiklar som kunden har köpt.

Gruppmail

Du gör enkelt ett gruppmail till en vald selektering. Du väljer själv om du vill skicka mailet till företaget eller till någon av kontaktpersonerna. Skapade mail kan sparas och återanvändas.

Aktivitetslogg

I aktivitetsloggen skriver du in allt som du pratar och kommer överens med kunden om. Detta ger en fantastisk historik om kunden och de kontakter som ni har haft.

Uppföljningsdatum

Har du kommit överens med kunden om att återkomma vid ett senare tillfälle skriver du bara in datumet och du kommer att bli påmind när det är dags att kontakta igen. Inga fler missade kontakter.

Notisblock

Till varje kund hör ett notisblock. Här kan du göra anteckningar som du inte vill ska hamna i aktivitetsloggen. Tex om du ska ha med en kaka vid nästa besök. Efter besöket är det bara att ta bort texten.

Offerter

Skickar du en offert till kunden markerar du bara upp vilket datum den skickades, vilket datum den gäller till och värdet på offerten. Offerten kan du sedan ladda upp och den kopplas automatiskt till kunden så den alltid är tillgänglig, även för andra i organisationen.

Artiklar

Du kopplar lätt ihop sålda artiklar med kunden och kan på så vis följa kunden och försäljningen och ha kontroll på vilka artiklar respektive kund har köpt, när de köptes och vad han har betalt.

Dokument

Du kopplar lätt alla typer av dokument till kunden. Det kan vara offerter, kontrakt, brev, protokoll etc.

Kampanjer

Är kunden uttagen i en kampanj flaggas kampanjen upp på aktivitetssidan. Här visas även de dokument som är knutna till den aktuella kampanjen. Det kan var säljbrev, DR, utskick etc.

Försäljning

Du kan lätt följa försäljningen. Uppgifterna kan brytas ner på kundnivå, säljare, region eller annan parameter. Du kan även se försäljning över valfri period. Informationen kan sedan lätt printas eller exporteras till Excel.

Demo konto

Se hur enkelt det är genom att logga in på vårt demokonto med:
användarnamn "demo"
lösen "demo".
Logga in här

Kundlista

Aktivitetslogg

Alla aktiviteter du gör med kunden loggas med vem som gjort det och när. Detta ger en oöverträffad historik över vad som sker med kunden.

Uppföljning

Du kommer aldrig mer att missa en uppföljning av ett kundmöte. Skriv in datumet och du kommer att påminnas oavsett hur långt fram uppföljningen ligger.

Dokument

Kundrelationer

Kundmodulen är den centrala delen där du dokumenterar alla dina kontakter, kundrelationer och annat av vikt som ni kommer överens om med era kunder.

|
| Copyright © e-CRM All rights reserved | Ver. 1.21 | Loadtime 0.0003 sec.