Hjälp till e-CRM

Symboler

Klicka på pilen för att visa symboler.

Skapa konto

Fyll i dina uppgifter och klicka på registrera. Alla uppgifterna måste fyllas i och du måste godkänna de allmänna villkoren. När du registrerar ett konto blir du automatiskt kontoansvarig och får alla rättigheter i systemet. Du får även möjligheter att lägga till fler användare till ditt konto, bestämma över behörighetsnivåer och det är du som kommer att få fakturan när det är dags att betala.

Logga in

Skriv in ditt användarnamn och lösen och klicka på Logga in. Gör du 3 misslyckade försök att logga in, spärras ditt användarnamn av säkerhetsskäl under 2 minuter. Är du inloggad kan du inte logga in igen. Istället visas knappen för logga ut.

Glömt lösen eller användarnamn

Har du glömt ditt lösen och/eller användarnamn kan du få det skickat till dig genom att fylla i din registrerade mailadress, så skickas uppgifterna till dig. Därefter kan du logga in. Hjälper det inte, kontakta den som är kontoansvarig i ditt företag.

Frågor och Svar

Här kan du ställa frågor och få svar. Frågan syns i spalten när svaret kommer. Du kan även söka bland tidigare frågor.

Bevakning

Visar de kunder i kundlistan som har ett uppföljningsdatum som är mindre än eller lika med dagens datum. I projektlistan visas de projekt som har ett uppföljningsdatum som är mindre än dagens datum samtidigt som projektet är aktivt. Senaste aktiviteter i projektlistan visar en lista med de senaste aktiviteterna i projektlistan. Listan visas endast om du har behörighet att se kunder respektive projekt. Har du bara behörighet att se egna kunder visas endast dessa. Du kan välja antalet poster som ska visas och filtrera på vem som är ansvarig i drop-down listorna.

Version

Visar vilken version som det är och de ändringar och justeringar som är gjorda sedan förra versionen.

Buggrapport

Här skriver du om du upptäcker att något inte fungerar eller om du vill ha någon ny funktion. Glöm inte att uppge vilken sida det gäller. Buggrapportering är endast tillgänglig när du är inloggad.

Support

Som användare får du snabb support. Måndag till fredag svarar vi inom 24 timmar men oftast får du svar betydligt snabbare. Frågan som du ställer syns i listan i samband med svaret. När svaret läggs upp skickas ett mail till dig så du snabbt kan se svaret. Du kan själv ta bort avklarade frågor genom att trycka på Ta bort vid respektive fråga. Supportsidan är endast tillgänglig när du är inloggad.

Kunder

Kundvyn är den centrala delen i systemet. På sidan Kunder kan du välja att se kunderna från tre olika perspektiv. Företaget, Kontakterna och Artiklar. Du väljer vilken vy du vill se på genom att klicka på en av de tre symbolerna uppe till vänster i tabellen (huset, personen, paketen) Du kan välja att filtrera och söka på en mängd olika parametrar. För att kunna använda 1-5 på Kontakter måste den som är administratör först skapa underlaget. Detta görs under Admin - Inställningar. Med printersymbolen kan du skriva ut listan enligt de inställningar som du har gjort. Genom att klicka på kuvertet sidan om printsymbolen kommer du till sidan för att göra ett massmail till den selektering du har gjort.

Filtrera

Vad som visas under filtrera är dynamiskt. Dropdownlistorna visas beroende på om du har aktiva värden i Kundgrupper, Regioner och Extra 1. Första dropdownlistan filtrerar kundlistan i de kundgrupper som du har registrerat. Andra dropdownlistan filtrerar efter de regioner som du har lagt upp. Tredje filtrerar på den information du har lagt upp på Extra 1. Fjärde dropdownlistan filtrerar efter dina användare som är upplagda i systemet och där kunden har en av dessa som utpekad kontaktperson/säljare.

Sortera

Sorterar kunderna efter valt kriteria. Visar endast kunder som har värde i valt kriteria. Tex väljer man säljare visas endast de kunder som har en säljare på sidan kunduppgifter. Som ett fast andra sorteringskriteria ligger ort. Det innebär att söker man på säljare kommer först säljare A med sina kunder sorterade på ort och därefter säljare B med sina kunder sorterade på ort. Väljer du Order ej effektuerade visas en lista på de kunder som har utestående ordrar som ej är levererade. Värdet på ordern fylls i på kunduppgiftsidan och visas när markören hålls över orderkolumnen.

Dropdown 2

Sorterar posterna i fallande eller stigande ordning.

Dropdown 3

Här kan du välja antalet poster som ska visas per sida.

Sök

Aktiv

När kryssboxen är markerad visas endast kunder som är aktiva.

Börjar

Markera kryssboxen för att söka på kunder som börjar på en viss boksatav. Kryssboxen är endast kombinerad med det första ifyllnadsfältet.

Sökfält 1

Här kan du söka efter ett kundnamn eller en del av ett kundnamnn.

Sökfält 2

Här kan du söka efter en ort eller en del av ett ortsnamn.

Sökfält 3

Här kan du söka efter post eller en del av en post i det val som du gjort i dropdown 1 under sortera. tex väljer du län kan du söka upp alla som finns i Skåne. Alla tre sökfälten är kombinerade med varandra vilket gör att det går att söka på alla fälten samtidigt.

Sökknapp

Klicka här för att verkställa sökningen.

Rensa

Klicka här för att rensa samtliga sökfält utom kryssboxen aktiv.

Klockan

Klicka för att gå till dina kunder som har ett uppföljningsdatum denna dag.

Huset

Visar listan utifrån kundperspektiv.

Personerna

Visar listan utifrån kontaktpersonsperspektiv. Du kan söka på kontaktnamn, titel eller vad som finns i info-fältet. Eller en kombination av dessa.

Huset

Visar listan utifrån produktperspektiv.

Uppföljningslista

Skapar en uppföljningslista att tex printa ut och ta med om man inte kan sitta på kontoret och ringa. Listan visar de kunder som har de valda kriterier som gjorts i filtrera, sortera och sök. Listan visar Namn- och adressuppgifter, kontaktpersoner, telefonnummer och den senaste informationen som finns i aktivitetsloggen. Du kan välja hur många tecken du vill ska visas ur aktivitetsloggen från dropdown-listan.

Maila

Skapar ett underlag för att maila till företagen som finns i listan.

Exportera till Excel

Skapar en lista som kan kopieras och klistras in i Excel. Med checkbox kan man välja om man vill att aktivitettsloggen ska vara med i urvalet.

Resultat

Listar kunderna enligt de kriteria som är valda.

I (Intresse)

Visar kundernas intresse på en 5-gradig skala.
bild 1=blå=iskall
bild 2=grön=sval
bild 3=gul=ljummen
bild 4=orange=varm
bild 5=röd=het

Namn

Visar namnet på kunden. Håller du markören över visas kundens telefonnummer.

Ort

Visar var kunden finns. Håller du markören över visas kundens adress och postnummer.

Ansvarig

Visar namnet på den som har ansvar för kunden.

Akt.date

Visar det senaste datum som det har gjorts en notering i aktivitetsloggen. Håller du markören över visas den senaste noteringen i aktivitetsloggen.

Uppf.date

Visar datum när det ska vara uppföljning på kunden. Markeras rött om uppföljningsdatumet har överskridits. Har man uppgett en tidpunkt visas ett ett rött T efter datumet. Håll markören över datumet för att se tidpunkten.

S (Säljfas)

Visar i vilken säljfas kunden befinner sig 5=nära order 1=långt kvar. Håll markören över så visas datum för förändring.
bild 1=blå=order inom 12 mån
bild 2=grön=order inom 6 mån
bild 3=gul=order inom 3 mån
bild 4=orange=order inom 2 mån
bild 5=röd=order inom 1 mån

Offert

Visar att en offert är skickad till kunden. Visar även värdet på offerten samt övergår att bli röd om datumet för sista dag har passerats. Håller du markören över visas offertens giltighetstid.

Order

Visar hur mycket kunden totalt har handlat för. Hålls markören över kolumnen visas värdet på eventuell utestående order som inte är levererad ännu. Visas endast om man har behörighet att se försäljningen.

W (Webb)

Går till kundens webbsida om den finns upplagd på kunduppgiftssidan.

D (Dokument)

Symbolen visar att det finns ett eller flera dokument kopplade till kunden.

A (Aktivitetslogg)

Klicka på ikonen för att komma direkt till kundens aktivitetslogg.

Klicka på ikonen för att komma till kundkortet

Upp- och nerpil

Stänger respektive öppnar sidvisningen. (se nästa punkt)

Sida

Visar hur många sidor vald selektering blir. Klicka på ett sidnummer för att gå direkt dit.

Skapa kund

Här kan du skapa kunder i systemet. För att kunna skapa en kund måste den kopplas till en befintlig och aktiv kundgrupp. Klicka på pilen för att komma till sidan där du skapar kundgrupper. Du skapar en kundgrupp genom att ange ett namn för gruppen och klickar på Spara. Grupperna måste ha olika namn. När du skapar en kund väljer du först vilken grupp den ska tillhöra och därefter fyller du i uppgifterna. Du kan om du vill allokera kunden till dig själv, eller om du har administratörsrättigheter, till vallfri användare. En ny kund kan ha samma namn som en befintlig kund. Du går enkelt till din senast skapade kund, där du kan komplettera uppgifterna, genom att klicka på den aktuella pilen vid namnet. Det är bara kunder som du själv ansvarar för som visas i listan. Finns redan kundnamnet i databasen kommer en informationstext att ange detta. Kontrollera att du verkligen ska ha två poster med samma namn. Annars ta bort posten under Ta bort kund. Inställningen för kundgrupp och kundansvarig sparas för att göra det lättare att skapa fler nya kunder.

Underlag för kundregister

Här kan du ladda ner ett underlag för kundregister. Underlaget är bra att använda när du ska föra över dina befintliga kunder till e-crm för första gången eller om du vill skapa många nya kunder samtidigt. Alla fälten behöver inte fyllas i. Klicka på symbolen för att ladda ner underlaget. Fyll i det och maila det sedan till oss så laddar vi upp det på ditt konto. Ladda alltid ner ett nytt underlag för varje gång du ska ladda upp kunder om fälten i Excel-filen har förändrats.

Ta bort kund

Här kan du ta bort kunder permanent från databasen. För att kunna ta bort en kund får den inte ha en anteckning i aktivitetsloggen eller ha artiklar kopplade till sig. I listan visas endast poster som uppfyller dessa krav. Du måste ha behörighetsnivå administratör för att kunna ta bort poster permanent ur databasen.

Försäljning

Här kan du se din försäljning. Försäljningen visas för de selekteringar som du har gjort under filtrera, sortera och sök. Du kan även välja ut en specifik period genom att ange datum from tom. Lämnas datumfälten tomma visas inga poster. Grundinställningen visar innevarande års försäljning.

Gruppera

Klicka på symbolen för att gruppera eller ogruppera posterna. Vid ogruppera visas även datum för köp och vilken artikel summan gäller. Vid gruppera visas den totala försäljningen på kunden under den valda selekteringen

Printa

Klicka på printersymbolen för att komma till en sida för utskrift eller kopiering till Excel. Sidan visar samtliga poster under vald selektering och bortser från antalet poster / sida från föregående sida.

Företag, Kontakter, Artiklar - Kunder

Här skapas ett under lag för att exportera till Excel. Markera ditt urval och kopiera och klistra in i Excel för vidare bearbetning.

Företag, Kontakter, Artiklar - Maila

Här kan du göra ett gruppmail till den selektering som du har gjort på sidan Kunder. I listan för företag och artiklar visas endast de företag som har en mailadress i fältet e-post för företaget och i kontaktpersoner visas de kontaktpersoner som har en emailadress vid vald selektering. Du sparar ett mail genom att fylla i rubrik och text och klicka på Spara. Du kan ändra i mailet genom att ändra texten och klicka på Spara. Ändrar du rubriken och klickar på Spara sparas mailet som ett nytt mail. Du kan välja ett mail från dropdownlistan. Mailet kommer att skickas från din registrerade e-mailadress som syns på raden Från e-mailadress. Fyll i koden som sista aktivitet innan du tänker skicka mailet för att undvika att skicka ett ofärdigt mail. Gör inte reload av sidan eller back när du har skickat mailet för då går det iväg en gång till. Stäng istället fönstret. På sidan sparade mail kan du ändra i dina mail eller ta bort sådana mail som du inte vill ha kvar.
Observera att det inte är tillåtet att skicka SPAM.

Kundkort

Här fyller du i alla uppgifter om kunden. De flesta fälten är självklara men... Här finns inga Windowsfrågor typ Är du säker...? Tar du bort en uppgift och trycker på Spara så är den borta. Det går inte att backa. Du kan inte ta bort en kund helt och hållet i denna vyn.

Aktiv

Här kan du göra en kund inaktiv genom att avmarkera kryssboxen så den inte syns i kundlistan. Nya kunder som du skapar är automatiskt aktiva. En inaktiv kund är en kund som du inte längre tänker bearbeta och därför inte vill ha synlig i kundlistan. Observera att du inte bör ha kvar något uppföljningsdatum på kunden eftersom kunden inte kommer att synas i kundlistan när den den visar aktiva kunder och du därför riskerar att missa ett uppföljningsdatum.

Kundgrupp

Här kan du byta kundgrupp på kunden. Klicka på symbolen för att komma till Administrera kundgrupper. Om du inte har några aktiva kundgrupper visas inte dropdownlistan under filtrera på sidan Kunder.

Offert

Skickar du en offert till kunden anger du datum då den skickats och till vilket datum den gäller. När datum för offerten har passerats kommer kunden att flaggas i kundlistan. Anger du ett värde syns det i kundlistan. TIPS Under fliken dokument kan du ladda upp offerten så att den blir lätt tillgänglig för alla som har behörighet.

Order ej eff.

Görs det en försäljning som inte kan levereras direkt skriver du in värdet på ordern här. Komplettera med uppgifter om vad kunden har köpt i fritextrutan på sidan Aktiviteter. Skriver du in ett värde här blir det sökbart i kundlistan och du kan lätt se alla utestående, ej levererade ordrar.

Region

Klicka på symbolen för att komma till sidan där du kan lägga till och administrera regioner. Om du inte har några aktiva regioner visas inte dropdownlistan under filtrera på sidan Kunder.

E-post

Är en e-postadress som INTE är personlig utan går till företaget typ info@foretaget.com.

Maila

Klicka på Maila efter mailadressen för att starta ditt e-postprogram och kopiera adressen till ett nytt e-mail.

Extra 1

Klicka på symbolen för att komma till sidan där du kan lägga till och administera värden i Extra 1. Denna kan t ex användas för Omsättningsgrupper, Antal anställda eller andra selekteringar som du vill göra. Om du inte har några aktiva grupper i Extra 1 visas inte dropdownlistan under filtrera på sidan Kunder.

Webbsida

Fyll i kundens webbadress så syns den i kundlistan. Skriv på format www.foretaget.com

Info

Info om företaget, INTE om kontaktpersoner. Kan vara en ytterligare nerbrytning av kundgruppen tex kundgruppen Bilar bryts ner till Volvo. Detta gör att det går att söka på Volvo i kundlistan och få fram alla kunder som har ordet Volvo i inforaden

Intresse

Visar kundernas intresse på en 5-gradig skala.
bild 1=blå=iskall
bild 2=grön=sval
bild 3=gul=ljummen
bild 4=orange=varm
bild 5=röd=het

Säljfas

Vilken säljfas kunderna befinner sig i på en 5-gradig skala.
bild 1=blå=order inom 12 mån
bild 2=grön=order inom 6 mån
bild 3=gul=order inom 3 mån
bild 4=orange=order inom 2 mån
bild 5=röd=order inom 1 mån
Datumet efter säljfas visar vilket datum säljfasen har ändrats.

Lägg till och editera kontaktperson

Klicka på symbolen för att komma till sidan där du kan lägga till och editera kontaktpersoner

Lägg till ansvarig

Här kan man markera en kund som sin egen. Kunden får inte vara upptagen av en annan säljare för att man ska kunna lägga till den som sin egen. Har du ändrat uppgifter på kunden måste du först trycka på Spara för att spara ändringarna innan du lägger till ansvarig annars försvinner ändringarna. Har du administratörsrättigheter kan du lägga till vilken ansvarig du vill eller ta bort helt och hållet genom att markera kryssboxen vid Byt ansv. och markera ett val och trycka på Spara (Gröna bocken).

Ta bort ansvarig

Här kan man ta bort en kund som man tidigare har lagt till som sin egen. Man kan bara ta bort sig själv från sina egna kunder. I övrigt samma som Lägg till ansvarig.

Endast för editering

Detta område används endast för att göra editeringar och justeringar om man te x har skrivit fel på aktivitetssidan. Inga aktiviteter får läggas till här. Nya aktiviteter läggs till på aktivitetssidan. Skriver man in nya aktiviteter här kommer loggen inte att fungera optimalt eftersom datum, tid och användare läggs till automatiskt när du gör en loggpost på aktvitetssidan. Fälten visas endast om du har administratörsrättigheter.

Aktivitetslogg

Här kan man göra justeringar i loggen. br inom pilar betyder radbryt och hr inom pilar betyder linje. Nya aktiviteter läggs till på aktivitetssidan.

Aktivitetslogg

Här görs alla anteckningar om aktiviteter eller kontakter som man har med kunden.

Kalender

I dropdownlistan kan du se hur många uppföljningar du har på ett visst datum.

Uppföljningsdatum

Har man pratat med kunden och kommit överens om ett datum för uppföljning skriver man i datumet här i formatet YYYY-MM-DD. Det går endast att fylla i ett uppföljningsdatum samtidigt som man gör en anteckning för loggen. Uppföljningsdatum är sökbart på sidan kunder. Uppföljningsdatum är alltid ett datum framåt i tiden. Uppföljningsdatum måste inte fyllas i.

Uppföljningstid

Det är fritt att komplettera ett uppföljningsdatum med en tid eller en tidpunkt som t ex förmiddag eller eftermiddag. Tar man bort uppföljningsdatumet försvinner tiden automatiskt. Poster som har en uppföljningstid kommer att få ett litet rött T i kolumnen uppföljningsdatum i kundlistan.

Ny anteckning

Här gör man en notering om vad man har pratat om och kommit överens om. Man behöver inte fylla i datum och namn, detta görs automatiskt. Du kan skriva en logguppgift utan att ange ett uppföljningsdatum.
Tips:
Söker du kunden utan att få tag i honom, skriv det i Fri text-rutan så behåller du loggen uppdaterad med relevant information med saker ni kommit överens om. När du får tag i kunden skriver du vad ni kommit övererns om i loggen och tar bort infon från Fri text-rutan.

Fri text

Här kan man skriva fria anteckningar om kunden som inte nödvändigtvis behöver vara med i loggen. Man kan se detta fältet som ett notisblock. Tex om kunden inte svarar när du ringer och du inte får tag i honom, eller om du ska ta med en kaka vid nästa besök. Noteringen kan tas bort efter besöket för den fyller ingen funktion efter att kakan är uppäten.

Kampanjer

Visar vilka kampanjer som kunden är uttagen i. Datum anger kampanjstart och till vilket datum den pågår. Har du laddat upp informationsmaterial om kampanjen på kampanjsidan kommer det fram en länk där materialet kan laddas ner, om kunden är uttagen i kampanjen.

Anteckningsloggen

Här loggas alla anteckningar du har skrivit i fältet Ny anteckning. Ditt namn och tidpunkten för anteckningen läggs till automatiskt. Senaste anteckningsdatum är sökbart på sidan kunder. I grundinställningen visas 1500 tecken i loggen. Genom att klicka på den lilla pilen under loggen öppnas hela loggtexten upp.

Printa aktivitetslogg

Klicka på symbolen vid sidan om rubriken i aktivitetsloggen för att skriva ut logguppgifterna.

Försäljning

Här lägger du till artiklar som kunden har köpt och här ser du även vad kunden har köpt.

Lägg till artikel

Du börjar med att välja från vilken produktgrupp kunden har köpt en artikel genom att välja i dropdown 1. Därefter väljer du den av de ingående produkterna från dropdown 2 som kunden har köpt. Välj därefter den fysiska artikel som kunden har köpt. Klicka därefter på Spara. Den aktuella artikeln försvinner nu från dropdownlistan, eftersom varje artikel endast kan säljas en gång. Artikeln visas istället i listan Köpta artiklar strax under. Tar du bort artikeln ur listan blir den åter säljbar och visas i dropdownlistan. I dropdownlistorna visas endast produktgrupper, produkter och artiklar som är aktiva för försäljning.

Valuta

Du kan hantera upp till 4 st valutor. Valutorna lägger du till under Admin - Inställningar. När du har lagt till en artikel till kundens köpta artiklar skriver du in symbolen för din valuta i kolumn V så räknar systemet om priset med den kurs du har angett. Skiver du ingen symbol blir priset i svenska kronor.

Köpta artiklar

Här listas samtliga artiklar som kunden har köpt. Fyll i vad kunden har betalt. Justera eventuellt köpdatum. Klicka på Spara för att uppdatera informationen. Klicka på Ta bort för att ta bort hela posten.

Dokument

Här listas samtliga dokument som är specifikt knutna till kunden och här kan du även ladda upp dokument. För att ladda upp ett dokument, Klicka på Browse och sök upp dokumentet på din hårddisk, ge dokumentet ett namn och klicka på Spara. Du kan ladda upp alla vanliga typer av dokument som presentationer, offerter, kontrakt etc. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren i webbrowserns nederkant. Vill du ta bort ett dokument klickar du på Ta bort.

Kontakter

Här kan du lägga till kontaktpersoner till dina kunder. Här listas även samtliga kontakter som är knutna till kunden. Namn eller titel måste anges för att kunna spara kontakten. Vill du inte att kontakten ska synas på sidan Kunduppgifter kan du göra den inaktiv.

Guide för selektering

Du kan koppla dina kontakter till olika selekteringsvariabler som du skapar genom att klicka på Admin - Inställningar i huvudfönstret. En selekteringsvariabel kan t ex vara att kontakten ska få ett nyhetsbrev, bjudas på företagets golftävling, bjudas på julbord, gå på trav etc. Du kan skapa max 5 selekteringsvariabler. För att kunna knyta kontakterna till en variabel måste du först skapa dina selekteringsvariabler under Admin - Inställningar.

Uppföljning

Sidan visar de kunder som har ett uppföljningsdatum denna dag. Med drop-downlisten kan man även se kunder med uppfökjningsdag dagen före och dagen efter. Det visas endast kunder som är allokerade till den användare som är inloggad. Klicka på pilen för att komma till detaljuppgifter om kunden.

Produkter

Visar vilka produkter som finns upplagda i systemet.

Filtrera

Filtrerar produktlistan på produktgrupper

Sök

Söker på namnet eller delar av namnet på en produkt

Produkter

Visar en lista över samtliga produkter som finns upplagda i systemet.

Aktiv

Visar om produkten är aktiv eller ej. Det är endast möjligt att sälja aktiva produkter

Börjar

Markera kryssboxen för att söka på produkter som börjar på en viss boksatav. Kryssboxen är endast kombinerad med det första ifyllnadsfältet.

Dok

Visar vilka dokument som är kopplade till produkten. Klicka på länken för att öppna dokumentet.

D (Dokument)

Symbolen visar att det finns ett eller flera dokument kopplade till produkten.

Tar dig till detaljuppgifter om produkten.

Administera produktgrupper

Här kan du skapa produktgrupper. Här visas även vilka produktgrupper som finns upplagda. Här kan du ändra namn på grupperna och sätta dem som aktiva / inaktiva. Du kan bara lägga till produkter i en aktiv grupp.

Skapa produkt

Här kan du skapa produkter i systemet. För att kunna skapa en produkt måste den kopplas till en befintlig produktgruppgrupp. Du skapar en produktgrupp genom att ange ett namn för gruppen och klickar på Spara. Grupperna måste ha olika namn. När du skapar en produkt väljer du först vilken grupp den ska tillhöra och därefter fyller du i uppgifterna. Klicka på symbolen för att gå till Administrera produktgrupper.

Underlag för produktregister

Här kan du ladda ner ett underlag för produktregister. Underlaget är bra att använda när du ska föra över dina produkter till e-crm för första gången eller om du vill skapa många nya produkter samtidigt. Alla fälten behöver inte fyllas i. Klicka på symbolen för att ladda ner underlaget. Fyll i det och maila det sedan till oss så laddar vi upp det på ditt konto.

Artiklar

Artiklar är de faktiska artiklar som du säljer till dina kunder. En artikel kan endast vara antingen på lagret eller vara såld till en kund. Avmarkerar du kryssboxen På lager ser du alla sålda artiklar. Om du klickar på kund i läget lager ej markerad kommer du till kunduppgifter för den kund som har köpt den aktuella artikeln. Klickar du på Gå kommer du till detaljuppgifter om artikeln.

Filtrera

Du kan filtrera listan på produktgrupper och produkter.

Sök

Du kan söka på artiklar som finns på lager eller som är sålda. Du kan även söka på artikelnummer.

Skapa artikel

Här kan du lägga upp dina artiklar i systemet. Artiklar är de faktiska artiklar som du säljer till dina kunder. När du skapar en artikel läggs den automatiskt på ditt lager. Alla artiklar som läggs upp måste kopplas till en produktgrupp och en produkt. Du ger dina artiklar ett artikelnummer som är unikt för varje artikel. Ett nytt artikelnummer presenteras som är det senaste högsta, uppräknat med ett, men det är fritt att ge ett valfritt numerärt artikelnummer. För att skapa en paketartikel, gå till detaljuppgifter för artikeln.

Uppdatera artikel

Här kan du uppdatera vissa av artikeluppgifterna och även skapa paket av dina artiklar. Du kan byta produktgrupp och produkt genom att välja nya uppgifter och klicka på Spara. Du kan bara skapa paket av artiklar som ligger upplagda i systemet. Du skapar först din paketartikel och därefter lägger du till dina artiklar till paketartikeln. När du lägger till en artikel till ett paket försvinner den från artikellistan och kopplas automatiskt till din "paket-artikel". Artiklar som är sålda går inte att förändra med avseende på att lägga till eller ta bort artiklar från paketet. För att tydligare se hur det fungerar, logga in med användarnamn Demo och lösen demo och titta på paketexempel.

Kundgrupper

Här kan du skapa och administrera dina kundgrupper.

Prisgrupper

Här kan du skapa prisgrupper i systemet. Alla nya kunder läggs direkt med automatik i prisgrupp Standard, dvs de har samma pris som visas för produkten i produktlistan. På sidan prisgrupper kan du skapa egna anpassade priser för kunder eller grupper av kunder. Du ger prisgruppen ett namn och ett pris. För att ge en kund 10 % rabatt skriver du 0.90 i prisfältet. Det går inte att ändra på standardprisgruppen. Aktiva prisgrupper går sedan att välja på kunddetaljsidan där du kopplar en prisgrupp till kunden.

Regioner

Här kan du skapa och administrera dina regioner.

Extra 1

Här kan du skapa och administrera dina Extra 1 poster. En Extra 1 post kan vara en valfri selekteringsvariabel som t ex omsättning, antalet anställda eller marknadsandel hos kund.

Detaljuppgifter

Visar detaljuppgifter om produkten och här kan du även ändra på specifikationerna. Endast aktiva produkter kommer att synas i produktlistan för att kunna läggas till kund. Klicka på symbolen för att komma till Administrera produktgrupper.

Dokument

Här listas samtliga dokument som är specifikt knutna till produkten och här kan du även ladda upp dokument. För att ladda upp ett dokument, Klicka på Browse och sök upp dokumentet på din hårddisk, ge dokumentet ett namn och klicka på Spara. Du kan ladda upp alla vanliga typer av dokument som produktblad, prislistor, white papers etc. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren webbrowserns nederkant. Vill du ta bort ett dokument klickar du på Ta bort.

Kampanjer

Visar vilka kampanjer som finns upplagda i systemet. Startdatum anger när kampanjen ska gå till kund och slutdatum när den beräknas vara slut.

Aktiva

Aktiva anger om kampanjen är ska visas i listan eller ej. Kampanjer som är avslutade görs inaktiva för att inte synas på första sidan under kampanjer.

Open

Anger om kampanjen är öppen för att ändra i, dvs lägga till eller ta bort kunder. När kampanjen är stängd visas inte knapparna Lägg till och Ta bort på sidan Lägg till resp Kampanjen.

Spara

Fyll i en bock i open, ändra namn eller ändra på de olika datumen och klicka på Spara så ändras uppgifterna om kampanjen.

D (Dokument)

Symbolen visar att det finns ett eller flera dokument kopplade till kampanjen.

Tar dig till sidan där du kan lägga till poster dvs kunder till en kampanj och följa upp kampanjen.

Börjar

Markera kryssboxen för att söka på kampanjer som börjar på en viss boksatav. Kryssboxen är endast kombinerad med det första ifyllnadsfältet.

Skapa kampanj

Här kan du skapa kampanjer i systemet. Skriv in namnet på kampanjen och en kort beskrivning och klicka på Spara. Gå därefter till kampanjlistan.

Kampanjen

Dropdown 1

Sorterar kunderna efter valt kriteria.

Dropdown 2

Sorterar posterna fallande eller stigande ordning.

Dropdown 3

Filtrerar posterna på den användare som är vald.

Resultat

Listar kunderna enligt de kriteria som är valda.

TB (Ta bort)

Tar bort kunden från kampanjen. Detta alternativ finns endast när kampanjen är öppen för ändringar.

Går till Kunduppgifter om kunden.

Lägg till

Här kan du lägga till poster till en kampanj. Det är endast möjligt att lägga till poster till en kampanj som är öppen. På denna sidan kan du välja att se kunderna från tre olika perspektiv. Företaget, Kontakterna och Artiklar. Du väljer vilken vy du vill se på genom att klicka på en av de tre symbolerna uppe till vänster i tabellen (huset, personen, paketen) Du kan välja att filtrera och söka på en mängd olika parametrar. För att kunna använda 1-5 på Kontakter måste den som är administratör först skapa underlaget. Detta görs under Admin - Inställningar. Det är alltid företaget som läggs till kampanjen.

Filtrera

Filterlistan är dynamisk och visar de dropdown som har aktiva värden i Kundgrupper, Regioner och Extra 1. Första dropdown filtrerar kundlistan i de kundgrupper som du har registrerat. Andra dropdownlistan filtrerar efter de regioner som du har lagt upp. Tredje dropdownlistan filtrerar efter det som finns i Extra 1. Fjärde dropdownlistan filtrerar efter dina användare som är upplagda i systemet och där kunden har en av dessa som utpekad kontaktperson/säljare.

Sortera

Sorterar kunderna efter valt kriteria. Visar endast kunder som har värde i valt kriteria. Tex väljer man säljare visas endast de kunder som har en säljare på sidan kunduppgifter. Som ett fast andra sorteringskriteria ligger ort. Det innebär att söker man på säljare kommer först säljare A med sina kunder sorterade på ort och därefter säljare B med sina kunder sorterade på ort.

Dropdown 2

Sorterar posterna i fallande eller stigande ordning.

Dropdown 3

Här kan du välja antalet poster per sida.

I (intresse)

Visar kundens intresse

S (Säljfas)

Visar vilken säljfas kunden befinner sig i. Håll markören över så visas datum för förändring.

Börjar

Markera kryssboxen för att söka på kunder som börjar på en viss boksatav. Kryssboxen är endast kombinerad med det första ifyllnadsfältet.

Sökfält 1

Här kan du söka efter ett kundnamn eller en del av ett kundnamnn.

Sökfält 2

Här kan du söka efter en ort eller en del av ett ortsnamn.

Sökfält 3

Här kan du söka efter post eller en del av en post i det val som du gjort i dropdown 1 under sortera. tex väljer du län kan du söka upp alla som finns i Skåne. Alla tre sökfälten är kombinerade med varandra vilket gör att det går att söka på alla fälten samtidigt.

Sökknapp

Klicka här för att verkställa sökningen.

Rensa

Klicka här för att rensa samtliga sökfält utom kryssboxen aktiv.

Kundnamn

Visar kundnamnet. Håll markören över namnet för att se telefonnummer.

Ort

Visar var kunden finns. Håll markören över ortsnamnet för att se adress och postnr.

Akt.date

Visar när det senast har gjorts en anteckning i aktivitetsloggen.

Uppf.date

Visar när det ska vara en uppföljning på kunden.

I (Intresse)

Visar kundens intresse.

S (Säljfas)

Visar vilken säljfas kunden befinner sig i. Håll markören över så visas datum för förändring.

U (Uttagen i kampanj)

Visar om kunden redan är uttagen i den befintliga kampanjen.

LT (Lägg till)

Lägger till den valda kunden till kampanjen. När kunden är tillagd i kampanjen markeras den med en flagga i kolumn U (uttagen). När kunden läggs till kampanjen startas ett nytt fönster som genomför förändringen. Använder du Internet Explorer måste du trycka på Ja för stäng fönster för att komma tillbaka till listan. Använder du Firefox kommer du automatiskt tillbaka. För att se förändring, dvs flaggan i kolumnen U måste du göra Reload av sidan.

Går till Kunduppgifter om kunden.

Upp- och nerpil

Stänger respektive öppnar sidvisningen. (se nästa punkt)

Sida

Visar hur många sidor vald selektering blir. Klicka på ett sidnummer för att gå direkt dit.

Uppföljning

Skapar ett underlag för utskrift av kampanjen att ha vid tex telefonuppföljningen.

Till Excel

Skapar ett underlag för export av kampanjen till Excel. Välj huset för att få företagsuppgifter. Här kan du välja om du vill ha med aktivitetsloggen genom att markera kryss-rutan. Klicka på gubben för att få ett underlag med kontaktpersonerna.

Mail

Listar kunder i kampanjen som har en mailadress och ger möjlighet att skicka ett massmail. Knappen skicka kommer bara fram om du har behörighet att skicka mail.

Mailmallar

Skapar du ett nytt mail lagras mailet bland dina mail. Du kan välja ett färdigt mail i dropdown 1. Utgår du från ett färdigt mail sparas det som nytt om du ändrar i rubriken. Ändrar du i texten sparas mailet om och det gamla försvinner. De sparade mailen kommer du åt från sidan Kunder -> Maila.

Mottagare

Du kan välja vem du vill skicka till i dropdown 2, antingen till företaget eller till kontaktpersonerna. Du kan även kombinera denna information med information om kontaktpersonen. Tex kan du skicka mail till alla som är kontaktperson och som har ordet Chef i sin titel och någon av selekteringsvariablerna 1-5.(Se Admin - Inställningar)

Skicka

När du skickar ett mail går det automatiskt en kopia av mailet till dig själv. Alla fälten måste fyllas i för att kunna skicka mailet. Fyll i koden som sista åtgärd för att försäkra dig om att inte skicka ett ofärdigt mail. Observera att det är inte tillåtet att skicka SPAM.

Dokument

Här kan du ladda upp dokument som hör till kampanjen. Klicka på Browse och sök upp dokumentet på din hårddisk, ange ett namn och klicka på Spara. I listan visas de dokument som hör till kampanjen. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren webbrowserns nederkant. Du kan ta bort ett dokument genom att klicka på Ta bort. Dokument som är uppladdade till en kampanj kommer även att synas på aktivitetssidan på kunden under förutsättning att han är uttagen i kampanjen.

Projekt

Projektmodulen kan du använda till flera olika typer av uppgifter som du vill ha koll på utifrån ett tidsperspektiv. Genom att skapa projektgrupper kan du kategorisera dina poster på ett effektivt sett. Du kan tex skapa grupper som heter Projekt, Uppdrag, Veckorapporter, Kalender etc, där projekt är lite mer omfattande, uppdrag lite snabbare och kortare. Under veckorapporter lagrar du information som alla behöver komma åt om sådant som ni har bestämt på era veckomöten och under kalender kan ni skriva in sådant som är viktigt att veta för alla i organisationen, tex kick-off, mässor och utställningar, semestrar och andra viktiga händelser som ska ske. Genom att skapa projektgrupper får du snabbt överblick över de olika kategorierna. Listan listar aktiva projekt och uppdrag med det projekt som stänger närmast i tiden överst. Om uppföljningsdatum eller sluttiden har överskridits blir respektive fält rött. Klicka på Gå för att komma till detaljuppgifter om projektet.

Filtrera

Här kan du filtrera listan på grupper och på vilken användare du vill titta på.

Sortera

Här kan du sortera listan.

Sök

Här kan du söka efter projekt. Du söker på namnet eller delar av namnet på projektet. I fält två söker du på den information som finns i den översta dropdown-listan under Sortera. Tex har du valt slutdatum kan du sortera ut de som har slutdatum i augusti 2007 genom att skriva 2007-08.

Börjar

Markera kryssboxen för att söka på projekt som börjar på en viss bokstav. Kryssboxen är endast kombinerad med det första ifyllnadsfältet.

P (Prioritering)

Visar projektets prioritering på en 5-gradig skala.
bild 1=röd=hög prio
bild 2=orange=ganska hög prio
bild 3=gul=medel
bild 4=grön=ganska låg prio
bild 5=blå=låg prio

%

Visar en uppskattning av hur långt projektet har framskridit.
bild 0-20 %
bild 21-40 %
bild 41-60 %
bild 61-80 %
bild 81-99 %
bild 100 %

D (Dokument)

Symbolen visar att det finns ett eller flera dokument kopplade till projektet.

Tar dig till detaljuppgifter om projektet.

Upp- och nerpil

Stänger respektive öppnar sidvisningen. (se nästa punkt)

Sida

Visar hur många sidor vald selektering blir. Klicka på ett sidnummer för att gå direkt dit.

Projektgrupper

Här administrerar du dina projektgrupper. Du kan skapa nya projektgrupper. Du kan även byta namn och göra projektgrupperna aktiva/inaktiva. En aktiv grupp visas i listan under Skapa projekt och är möjlig att lägga till projekt och uppdrag till.

Skapa projekt

För att kunna skapa projekt måste du först skapa en grupp att lägga projektet eller uppdraget i. Du skapar en grupp genom att ange ett namn och klicka på spara. Välj sedan den grupp som projektet ska tillhöra och fyll i uppgifterna under skapa projekt och klicka på spara för att skapa ett nytt projekt.

Tillgång till projekt

Här väljer du vilka som ska ha tillgång till projektet. Håll ner Ctrl+Klicka på de namn som ska ha tillgång. Du måste minst välja en och det kan vara du själv. Den som sätts som ansvarig får automatiskt tillgång till projektet. Den som har admin-rättigheter kan se och ändra tillgång på alla projekt.

Projektlogg

Visar projektloggen om projektet.

Uppdatera aktivitetslogg

Ändrar i projektinformationen. Välj att sätta projektet som ej aktivt när det är klart och det inte längre finns intresse att visa det i projektlistan.

Ansvarig

Här kan du välja vem som ska vara ansvarig för projektet. För att kunna byta ansvarig måste den som man byter till först ha tillgång till projektet. Klicka på fliken tillgång och lägg till användare.

Aktiv

Ett projekt som man fortfarande jobbar med ska ha en bock i rutan aktiv.

Ny anteckning

Projektetets framskridande dokumenteras i detta fält.

Fri text

Fungerar som ett notisblock där man kan skriva sådant som man behöver komma ihåg och som man sedan vill kunna ta bort. Här kan även andra skriva synpunkter på projektet.

Skicka meddelande till projektansvarig

Här kan du skicka ett meddelande till den som är ansvarig för projektet. Du blir själv avsändare till mailet. Markerar du kryssrutan skickas mailet till alla som har tillgång till projektet.

Printa projektlogg

Klicka på symbolen vid sidan om rubriken i projektloggen för att skriva ut logguppgifterna.

Beskrivning

Här kan du göra en kort beskrivning av projektet. Förväntade resultat etc.

Dokument

Här kan du ladda upp dokument som hör till projektet. Klicka på Browse och sök upp dokumentet på din hårddisk, ange ett namn och klicka på Spara. I listan visas de dokument som hör till projektet. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren i webbrowserns nederkant. Du kan ta bort ett dokument genom att klicka på Ta bort.

Printa

Här kan du enkelt printa ut din projektlogg. Klicka på symbolen för att skriva ut loggen.

Tillgång

Här kan du enkelt välja vilka som ska ha tillgång till projektet. Du måste minst välja en. Den som är ansvarig för projektet har alltid tillgång till det. För att välja flera, Håll ner Ctrl+Klicka på namnen. Har du Admin-rättigheter kan du ändra vem som har tillgång till projektet på alla projekt.

Notes

Här kan du skapa noteringar som du kan dela med dina kollegor. Till varje notering kan du koppla länkar och dokument.

Filtrera

Här kan du filtrera listan på grupper och på vilken användare du vill titta på.

Sortera

Här kan du sortera listan.

Sök

Här kan du söka efter noteringar. Du söker på titel eller delar av titeln på noteringen. I fält två söker du på den information som finns i den översta dropdown-listan under Sortera. Tex har du valt datum kan du sortera ut de som har skapats i augusti 2007 genom att skriva 2007-08.

Börjar

Markera kryssboxen för att söka på titel som börjar på en viss bokstav. Kryssboxen är endast kombinerad med det första ifyllnadsfältet.

Skapa notering

För att kunna skapa en notering måste du ha en grupp att lägga noteringen i. Du skapar en grupp genom att ange ett namn och klicka på spara. Välj sedan den grupp som noteringen ska tillhöra och fyll i uppgifterna under skapa notering och klicka på spara för att skapa en ny notering. Noteringen måste tillhöra en grupp och ha en ansvarig.

Tillgång till notering

Här väljer du vilka som ska ha tillgång till noteringen. Håll ner Ctrl+Klicka på de namn som ska ha tillgång. Du måste minst välja en och det kan vara du själv. Den som sätts som ansvarig får automatiskt tillgång till projektet. Den som har admin-rättigheter kan se och ändra tillgång på alla noteringar.

Notering

Här gör du ändringar i dina noteringar. Du kan bara ändra ansvarig om du själv är ansvarig för noteringen. Sätter du noteringen som inaktiv kommer den inte att synas i listan. Alla som har tillgång till noteringen kan lämna kommentarer. Du kan lägga till en länk genom att ange ett namn och en adress på formen www.adress.com. Du kan skicka ett meddelande till den som är ansvarig för noteringen genom att fylla i fältet och klicka på skicka. Markerar du kryssrutan går mailet till alla som har tillgång till noteringen. Du kan ändra i noteringen genom att ändra direkt i textfältet. Dokument länkar och kommentarer kommer att synas under noteringen. Du tar bort en länk genom att klicka på den röda knappen. Dokument tar du bort på under fliken Dokument.

Dokument

Här kan du ladda upp dokument som hör till noteringen. Klicka på Browse och sök upp dokumentet på din hårddisk, ange ett namn och klicka på Spara. I listan visas de dokument som hör till noteringen. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren i webbrowserns nederkant. Du kan ta bort ett dokument genom att klicka på Ta bort.

Grupper

Här kan du skapa och administrera grupper. Namnet på gruppen måste vara unikt. Avmarkerar du kryssboxen Aktiv kommer gruppen inte att synas.

Printa

Här kan du enkelt printa ut din notering inkl alla kommentarer. Klicka på symbolen för att skriva ut noteringen.

Tillgång

Här kan du enkelt välja vilka som ska ha tillgång till noteringen. Du måste minst välja en. Den som är ansvarig för noteringen har alltid tillgång till den. För att välja flera, Håll ner Ctrl+Klicka på namnen. Har du Admin-rättigheter kan du ändra vem som har tillgång till projektet på alla noteringar.

Tid

Här kan du göra tidsuppföljning på alla dina användare. Varje tidspost som läggs in kopplas mot en aktivitet och/eller ett projekt. Det gör att du lätt kan få överblick över gjorda insatser och utfall. I listan visas datum, tidsåtgång, aktivitet, eventuell extra notering och om posten är kopplad till ett projekt. Klickar du på pilen i kolumnen Gå kommer du till detaljuppgifter om tidsposten. Här kan du även ändra på posten om det skulle behövas.

Filtrera

Här kan du filtrera listan på de aktiviteter som du lagt upp i systemet. Du kan även filtrera på dina användare eller på en kombination av aktivitet och användare. På administrationssidan bestämmer du om dina användare ska se alla posterna eller bara sina egna.

Sök

Här kan du söka på ett datum eller del av ett datum och på aktivitets-id och på projekt-id. Håller du markören över en aktivitet eller ett projekt i listan ser du vilket id det har.

Gruppera

Klicka på grupperasymbolen för att gruppera posterna per datum och användare.

Printa uppföljninglista

Ställ in vilken selektering du vill göra och klicka på printknappen för att få fram ett underlag att printa.

Upp- och nerpil

Stänger respektive öppnar sidvisningen. (se nästa punkt)

Sida

Visar hur många sidor vald selektering blir. Klicka på ett sidnummer för att gå direkt till sidan.

Skapa tidpost

Här registrerar du dina tidsposter. För att posten ska bli registrerad måste den kopplas till en aktivitet, ges ett tidsvärde och ett datum på formen ÅÅÅÅ-MM-DD. Det är valfritt att koppla till projekt och skriva en extra notering. Klicka på symbolen för att komma till Administrera aktiviteter.

Tidsposter aktuell dag

Den nedre listan visar tidsposter för det datum som anges i datumfältet. För att få fram en lista för ett aktuellt datum utan att spara posten, fyll i ett dadum utan att ange en aktivitet eller en tidspost och klicka på Spara.

Ta bort tidpost

Här kan du ta bort tidposter som du inte vill ha kvar. Klicka på den röda delete-symbolen vid den tidposten som du vill ta bort. Posten tas bort permanent och det går inte att ångra.

Aktiviteter

Här kan du skapa nya aktiviteter. En aktivitet måste ha ett namn och får inte ha ett namn som redan finns. Här ser du även alla de aktiviteter som du har lagt upp i systemet och här kan du även administrera dem. Om en aktivitet görs inaktiv kommer den inte att synas i listan under Registrera tid

Tidspost

Här kan du uppdatera en tidpost som har blivit felaktig eller om du vill göra justeringar i den.

Företagsuppgifter

Här kan du ändra dina företagsuppgifter. Här kan du även välja vilken faktureringsperiod du vill ha. Klickar du på knappen "Stäng konto" kommer en knapp fram där du kan stänga ditt konto. Klickar du på knappen stängs kontot och ingen av dina användare kommer att kunna logga in. Kan bara öppnas igen av e-CRM.

Användare

Här kan du administrera alla användare. När du startar ditt konto kommer du automatiskt att registreras som administratör och ha tillgång till alla funktioner och nivåer i systemet.

Administratör

Har tillgång till alla funktioner och kan inte tas bort.

Lägg till användare

Här kan du lägga till en användare till ditt konto. Användaren måste ha ett unikt användarnamn som består av 4-10 bokstäver eller siffror, ej å, ä eller ö. Lösen måste bestå av 4-10 bokstäver OCH siffror, ej å, ä eller ö. e-mailadressen måste vara unik och får inte finnas i systemet sen tidigare.

Registrerade användare

När du lagt till användare till ditt konto kan du administrera dem här. Byte av lösen och e-mail gäller lika som för "Lägg till användare". Här ger du även användaren olika typer av behörigheter.

Behörigheter 1

A = Administratörsrättigheter utöver de övriga ikryssade behörigheterna.
O = Open, en bock betyder att kontot är öppet för att kunna logga in.

Behörigheter 2

Kund = Kunduppgifter
Prod = Produkter
Fors = Försäljning
Kamp = Kampanjer
Tid = Tid
Proj = Projekt
Doku = Dokument

För samtliga Behörigheter 2 gäller:

  • den övre kryssboxen ger tillgång till att se informationen
  • nästa ger möjlighet att ändra informationen.
  • den tredje ger möjlighet att skapa en ny post i kategorin.
  • (den fjärde i Kunder och Tid gör att man ser alla poster, inte bara sina egna.)

Formulärfältet i Proj ger möjlighet att låsa användaren till ett projekt genom att skriva in projekt-id i fältet. Projekt-id kan du se på sidan projektdetaljer under projekt. Detta kan vara bra om man har projekt med externa deltagare. När alla ändringarna är gjorda klicka på Spara för att spara ändringarna. Du gör ändringar för en användare i taget.

Ta bort användare

Klicka på knappen för att få fram en Ta bort-knapp vid respektive användare. Ta bort-knappen kommer endast fram vid de användare som inte har en bock i A, dvs administratörsrättigheterna ikryssade.

Kontoaktivitet

Här kan du få en snabb överblick över de viktigaste aktiviteterna som sker på kontot. Aktiviteter som sker under innevarande kalenderdygn blir gulmarkerade för bättre överblick. Du kan själv välja vilken period du vill titta på genom att ange ett datum. Klicka på krysset för att återställa till innevarande år. Klicka på symbolen för att gruppera posterna per datum.

Login

Visar tid, ip-nummer och användare som loggar in på kontot.

Aktivitet

Visar tid och användare som har gjort en förändring i aktivitetsloggen. Klicka på en aktivitet för att se hela uppgiften

Projekt

Visar tid och användare som gjort förändring i projektloggen. Klicka på ett projekt för att se hela uppgiften

Kunduppgifter

Visar tid och användare som gjort förändring i kunduppgifterna. Klicka på en kund för att se hela uppgiften

Mina fakturor

All fakturering sker elektroniskt och det kommer inte att skickas någon pappersfaktura. När e-CRM fakturerar går det automatiskt ett mail till den som är administratör för kontot med uppgift om att en ny faktura finns tillgänglig på sidan. Samtidigt är fakturan tillgänglig i listan. Här kan du se alla fakturor. Klicka på Gå till för att se detaljuppgifter eller för att göra en utskrift av fakturan.

bild gul=fakturerad
bild grön=betald
bild röd=förfallen

Dokument

Här kan du som administratör och de som har en markering i behörigheteten Doku se alla dokument som finns uppladdade på kontot. Du ser också den totala volymen i MB. Här kan du ladda upp dokument som du vill ska vara tillgängliga för alla i organisationen. Det kan vara mallar för reseräkningar, brev, offerter etc. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren i webbrowserns nederkant. Du kan ta bort dokument som är uppladdade i alla sektioner som kund, produkt, kampanj och projekt genom att klicka på Ta bort... När du klickat på Ta bort... kommer en Tabort -knapp fram vid respektive dokument. Klicka på knappen vid dokumentet som du vill ta bort och dokumentet raderas.

Skapa dokument

Här kan du ladda upp de globala dokumenten. Med globala dokument menas dokument som inte är kopplade till kund, produkt, kampanj eller projekt. Klicka på Browse och sök upp dokumentet på din hårddisk. Ge dokumentet ett namn och klicka på Spara. Observera att det kan ta lite tid att ladda upp ett stort dokument beroende på dokumentets storlek och din internetanslutning. Ett dokument på 1 MB tar ca 10 sek att ladda upp. Var vänlig och vänta och studera progressbaren i webbrowserns nederkant. I listan ser du alla de globala dokumenten som du har laddat upp. För att ta bort ett dokument, klicka på Ta bort.

Inställningar

Skapa kontaktselekteringar

Här skapar du själv de grupper som dina kontakter ska kunna selekteras efter. Det kan vara att de ska få ett nyhetsbrev, de är intresserade av golf, de ska bjudas in till mässa, de ska få en sommarpresent etc. Dessa grupper måste vara skapade för att det ska gå att selektera efter dem. Du kan skapa upp till 5 st selekteringar.

Antal poster

Här kan du själv välja hur många poster som ska visas per sida. Det är fritt att välja ett antal mellan 20 och 5000 poster.

Valutor

Du kan själv välja upp till fyra st valutor som du vill använda dig av. Ge valutan ett värde, t ex € för Euro och en kurs. Valutan kommer att användas på sidan Kunder - Försäljning där du kan ange värdet t ex € och det räknas automatiskt om från Euro till svenska kronor.

Byt kundansvarig

Du kan här göra ett byte av kunder som är allokerade till en säljare och flytta dem till en annan registrerad säljare. Byte sker per kundgrupp. Kundgrupper som visas är de som är aktiva. Byte av säljansvarig kan vara bra då t ex en säljare slutar och en ny säljare ska ta över de befintliga kunderna. Skapa först den nya säljaren, genomför bytet och ta därefter bort den gamla säljaren om den inte längre ska vara kvar i systemet.
Hem
|
| Copyright © e-CRM All rights reserved | Ver. 1.21 | Loadtime 0.0003 sec.